Kort en beknopt

Van harte welkom bij terra nova!

Sinds 1997 helpen wij mensen met verschillende sociale moeilijkheden om een een zelfstandig leven met een eigen verantwoordelijkheid te leiden.
De mensen die wij begeleiden leven waar het leven plaatsvindt: midden in de maatschappij. In kleine wooneenheden of eengezinswoningen of ook in een eigen woonruimte. Toch bieden wij door de team- en leidinggevende structuren van ons netwerk ook de voordelen van een grote faciliteit.

Bij terra nova helpen en ondersteunen wij mensen – en werken daarbij voor iedereen een individuele aanpak uit.
„Hoe ga ik op de juiste manier met mijn geld om?“
„Hoe vind ik een woning?“
„Hoe verbeter ik mijn beroepsmatige situatie?“
„Hoe ga ik beter met mijn eigen kinderen of ouders om?“
of „Hoe bouw ik een goed contact met anderen mensen op?
Bij dergelijke vragen staan wij deze mensen met raad en daad terzijde.
Bovendien geven wij ook extra contactpunten door, waar mensen met hun eigen problemen ook nog terechtkunnen.

En of het nu om individuele personen, gezinnen of kleine groepen gaat – wij proberen er altijd voor te zorgen, dat elke cliënt een vaste contactpersoon heeft. Wij noemen dat het Persoonlijk Contact Verzorgingssysteem.
Daarmee garanderen wij, dat elke hulp op het individu gericht is en zo individueel mogelijk verleend kan worden.

De levenssituatie van elk van onze cliënten – zoals wij de mensen die wij begeleiden meestal noemen – respecteren wij bij iedere vorm van hulp. Daarbij behandelen we hen met waardering en acceptatie – dat garanderen wij.

De doelen van onze cliënten, die wij steeds samen met hen willen bereiken, staan steeds voorop, niet onze doelen. Onze cliënten moeten meebepalen – zo intensief mogelijk.
Trouw aan ons motto „Kansen geven – kansen leven.“.

 

Jugendhilfe

sozialer Verein

Ines Lindemann

Ulrich Specht

Michael Hardebusch

Torben Gust

Markus Stücker